Відділ забезпечення якості і валідації

Є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується безпосередньо директору з якості та сертифікації.

Відділ здійснює розробку, впровадження, документування та моніторинг функціонування системи якості виробництва лікарських препаратів, яка забезпечує реалізацію політики підприємства в області якості і стабільного досягнення відповідності продукції, що випускається, правилам GMP, стандартам ISO 9001 та ISO 14001. Забезпечує впровадження у виробництво належної виробничої практики (GMP) і здійснює нагляд за її дотриманням. Здійснює проведення зовнішніх і внутрішніх аудитів. Забезпечує планування, організацію та методичне керівництво роботами по валідації окремих ділянок, лабораторій та підприємства в цілому.

Технічні та кваліфікаційні можливості сектора валідації дозволяють контролювати і оцінювати всі виробничі процеси, що виконуються на території підприємства. Устаткування, що знаходиться в розпорядженні відділу, дозволяє контролювати і оцінювати критичні точки виробничих процесів.

Ваше повідомлення успішно відправлено

Форма зворотного зв'язку